Show menu

Javni razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja (Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016)

22. 2. 2017
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
  • ohranitev delovnih mest, 
  • spodbujanje nastanka novih delovnih mest, 
  • spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije. 

Datum objave: 23.12.2016
Datum prijave: 01.10.2017
Izdajatelj: Slovenski podjetniški sklad
Objava: Ur. l. RS, št. 84/2016 z dne 23.12.2016