Show menu

Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)

23. 2. 2017
Predmet povabila je sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma  EGP  (SI02)  in  Programa  Norveškega  finančnega mehanizma (SI05).

Za financiranje iz Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Sklada za bilateralno sodelovanje v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05) so upravičene aktivnosti, ki omogočajo povezovanje, izmenjavo in prenos znanja, tehnologij, izkušenj in dobrih praks med nosilci projektov (skupaj s partnerji v projektih) in organizacijami iz donatorskih držav.

Več informacij na spletni strani:

Datum objave: 14.02.2017
Datum prijave: 31.03.2017
Izdajatelj: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Objava: Uradni list RS, št. 8/2017 z dne 17. 2. 2017