Show menu

Javni razpis za podporo malim in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo raziskave in razvoj – program Eurostars, v okviru iniciative EUREKA

27. 2. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov slovenskih partnerjev vključenih v  projekte Eurostars. Slovenski partnerji lahko sofinanciranje prejmejo za izvajanje tistega dela Eurostars projektov, ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja.

Končni cilj vsakega projekta, da  bi  ta  lahko prejel oznako Eurostars, mora biti nov izdelek, postopek ali storitev.

Namen  javnega  razpisa  je  izvajanje  programa  Eurostars-2. Eurostars 2  je  program, ki  s  sofinanciranjem  podpira  MSPje,  ki  se  intenzivno  ukvarjajo  z  raziskavami in razvojem (v nadaljnjem besedilu: MSP, ki se ukvarjajo z RR) in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg.


Več informacij na spletni strani:

Datum objave: 24.02.2017
Datum prijave: 02.03.2017 do 23:59
Izdajatelj: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Objava: Uradni list RS št. 9/2017 z dne 24. 2. 2017