Show menu

Sprememba 2. javnega razpisa za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja

27. 2. 2017
V 2. javnem razpisu za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja (Uradni list RS, št. 79/16) se v prvem poglavju z naslovom »1. Osnovni podatki o javnem razpisu«, v vrstici z naslovom »Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa:« datum »13. 3. 2017« nadomesti z datumom »13. 6. 2017«.

Več informacij: