Show menu

Sprememba 6. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016

6. 3. 2017
V 6. javnem razpisu za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 (Uradni list RS, št. 74/16; v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se v  preglednici  k  poglavju  1.  Osnovni  podatki o javnem  razpisu, besedilo druge in četrte vrstice spremeni.


Objava: Uradni list RS št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017