Show menu

Sprememba Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letih 2016 in 2017 – prvi kapitalski vstopi

6. 3. 2017
SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova 60, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa za spodbujanje tujih neposrednih investicij  v  Republiki  Sloveniji  v  letih  2016  in 2017 – prvi kapitalski vstopi (TNI 16/17), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 47/16, dne 1. 7. 2016.