Show menu

Sprememba Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom na območju avtohtonih narodnih skupnosti

6. 3. 2017
Sprememba Slovenski  regionalno  razvojni  sklad  (Uradni list RS št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017)  objavlja  spremembe Javnega razpisa za dodeljevanje sredstev projektom  na  območju  avtohtonih  narodnih  skupnosti  –ANS  2016,  objavljenega  v  Uradnem  listu  RS, št. 79 z dne 9. 12. 2016 (Ob-3599/16) in spremembe javnega razpisa, objavljene v Uradnem listu RS, št. 81 z dne 16. 12. 2016 (Ob-3646/16).