Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela

6. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov,  v  vsaki  Kohezijski  regiji  RS en  projekt,  v  okviru  katerih bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t. i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

Ključni cilj javnega razpisa je podpreti projekta, ki bosta vplivala na znižanje trajanja odsotnosti (absentizma) z dela in na povečanje deleža oseb, ki so pripravljene delati dlje, v obravnavanih (podprtih) podjetjih.

 
Rok  za  oddajo  vlog  je  najkasneje  do  ponedeljka, 10. 4. 2017.

Posredniški organ in izvajalec razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, Ljubljana, v vlogi posredniškega organ.

Objava: Uradni list RS št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017