Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo v letih 2018 in 2019

6. 3. 2017
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in avstrijskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh področjih znanosti.

Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Republika Avstrija.

Cilji  javnega  razpisa:  cilj  javnega  razpisa  je okrepiti  bilateralno  znanstvenoraziskovalno  sodelovanje z Republiko Avstrijo, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih avstrijskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih raziskovalcev na okvirne programe Evropske unije na področju raziskav in inovacij.

Prijave morajo biti oddane na spletni portal do vključno 31. 5. 2017 do 14. ure.

Izvajalec razpisa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

Objava: Uradni list RS št. 11/2017 z dne 3. 3. 2017