Show menu

Popravek: Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov

13. 3. 2017
Popravek V Javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov (Uradni list RS, št. 6/17, z dne 10. 2. 2017)se podaljša rok za oddajo prijav na javni razpis, na 31. 3. 2017 do 14:00.