Show menu

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2017.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov praktičnega izobraževanja dijakov in študentov biotehniških, kmetijskih, vrtnarskih, gozdarskih, živilskih in veterinarskih srednjih in višjih strokovnih šol ter fakultet.

 
Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 07.04.2017.

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Izvajalec razpisa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.