Show menu

Javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017

13. 3. 2017
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017.

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne  in  reševalne  opreme  gasilskih  enot  prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

 

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je do vključno 8. 5. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.