Show menu

Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2018 in 2019

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je (so)financiranje medsebojnih obiskov raziskovalcev iz RS in ZDA, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018 in 2019 na vseh raziskovalnih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. V okviru tega javnega razpisa sodelujeta RS in ZDA.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017 do 14. ure.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017

Več informacij: https://www.arrs.gov.si/sl/