Show menu

Javni razpis za sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2017 in sicer za članstvo slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih – B1,udeležbe  slovenskih  predstavnikov,  izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj, na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj – B2.

Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je povečanje mednarodne prepoznavnosti in konkurenčnosti slovenske znanosti v evropskem in svetovnem merilu s poudarkom na spodbujanju znanstvene odličnosti in mobilnosti slovenskih raziskovalcev, kar omogoča kroženje znanstvenih spoznanj, pomembnih za znanost in družbo kot celoto.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 12. 5. 2017 do 14. ure.

Izvajalec razpisa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017