Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela skupnih avstrijsko slovenskih projektov kjer FWF (FWF Der Wissenschaftsfonds) deluje v vlogi vodilne agencije

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje slovenskega dela skupnega avstrijsko slovenskega raziskovalnega projekta, ki je na javnem razpisu FWF v postopku mednarodne recenzije pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. Na javni razpis FWF avstrijski vodja raziskovalnega projekta v sodelovanju z vodjem slovenskega dela raziskovalnega projekta, v skladu z določili FWF pripravi prijavo skupnega raziskovalnega projekta in jo odda na FWF (gl. povezavo: http://www.fwf.ac.at/fileadmin/files/Dokumente/Antragstellung/Internationale_Programme/Joint_Projects/ARRS-FWF_Information_for_Applicants.pdf).

Javni razpis je odprt do preklica oziroma do objave novega javnega razpisa.

Izvajalec razpisa Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova 30, 1000 Ljubljana.

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017