Show menu

Javni razpis za sofinanciranje stroškov pridobitve certifikatov po mednarodnih standardih v letu 2017

13. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov pridobivanja certifikatov za sisteme vodenja in skladnost proizvodov,  ki  so  pridobljeni  na  podlagi  mednarodnih standardov (ISO, IEC in ITU) in/ali evropskih standardov (CEN, CENELEC in ETSI) v letu 2017. Prijavitelj  lahko  na  osnovi  tega  javnega  razpisa zaprosi za sofinanciranje ene operacije, ki vključuje pridobitev največ dveh certifikatov za sisteme vodenja in največ enega certifikata za skladnost proizvodov.

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem stroškov pridobivanja in certificiranja po mednarodnih standardih, podjetjem, ki vstopajo na nov tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, dvigne kakovost poslovanja oziroma izdelkov in poveča možnosti pri vstopu na nove tuje trge.

Rok prijave: Rok za oddajo vlog je 17. 5. 2017.

Izvajalec javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Verovškova ulica 60, 1000  Ljubljana  (SPIRIT)

Objava: Uradni list RS št. 12/2017 z dne 10. 3. 2017