Show menu

Javni razpis za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne v letu 2017

20. 3. 2017
Predmet tega javnega razpisa je financiranje izvajanja neformalnih izobraževalnih programov (izvedenih od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017) in izpitov za brezposelne osebe v letu 2017:

Računalniški programi
  • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (v nadaljnjem besedilu: program RPO)
  • WORD osnovni,
  • WORD nadaljevalni,
  • EXCEL osnovni,
  • EXCEL nadaljevalni.

Jezikovni programi

Jezikovni programi so usklajeni z lestvico CEFR, ki je uradni kriterij znanja tujih jezikov v Evropski uniji. Financira se izvedba naslednjih jezikovnih programov, izvedenih od 1. 4. 2017 do 31. 10. 2017:
  • Program priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka  
  • Opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka


Rok za oddajo vloge najkasneje do 31. 3. 2017.

Izvajalec razpisa je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.


Objava: Uradni list RS št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017