Show menu

Javni razpis SK75 2017 – Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

20. 3. 2017
Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja.

Namen produkta je spodbujanje:
  • MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo,
  • hitrejša  rast  MSP  na  način,  da  Sklad  oziroma holdinški sklad sam in/ali skupaj z zasebnimi investitorji neposredno so/investira v obliki lastniškega financiranja v začetno razvojno fazo MSP;
  • hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso),
  • razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter
  • spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki  tvorijo  uspešen  ekosistem  za  nastajanje  uspešnih podjetij  (povezovanje  obstoječe  infrastrukture  v  obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.).

Cilj  javnega  razpisa  je  širjenje  koncepta  inovacij v poslovanju ter razvoj uspešnih podjetij s pomočjo kapitalskih naložb v mlada podjetja (v semenski in zagonski fazi razvoja podjetij).

Cilji javnega razpisa, glede na učinke merjene po izstopu iz naložbe, so:
  • povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje)
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 5 % na podprto podjetje).

Eden kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala ...) v semensko fazo razvoja podjetja.
 
Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2017 je do vključno 12. 5. 2017 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do drugega roka za prijavo v letu 2017, ki bo do vključno 6. 10. 2017 (po izvedbi drugega kroga pred-selekcije, ki bo v mesecu septembru 2017).

Izvajalec razpisa je Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo

Objava: Uradni list RS št. 13/2017 z dne 17. 3. 2017