Show menu

Javni razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije v okviru sredstev sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018

27. 3. 2017
Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za izdelavo Celostne prometne strategije. Poleg občin, ki še nimajo izdelanih CPS, se lahko na javni razpis prijavijo tudi tiste občine, ki imajo CPS že izdelano in je starejša od dveh let od datuma sprejema na občinskem svetu ter ga želijo ovrednotiti in prenoviti. Postopek vrednotenja in prenove je enak postopku izdelave CPS.

Cilj in namen razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa v slovenskih občinah s pomočjo izdelanih strateških dokumentov – CPS. Gre za nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načeli vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije. Proces priprave CPS v Sloveniji je v začetni fazi, kar pomeni, da večina občin CPS še nima izdelanih. Te občine in občine, ki pa imajo CPS že izdelan in ga želijo ovrednotiti in prenoviti, lahko to naredijo v okviru tega razpisa.

Rok za prejem ponudb najkasneje do dne 12. 4. 2017 do 10. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana


Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017