Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vsebin centrov za družine v letih 2017–2020

27. 3. 2017
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja vsebin centrov za družino kot podporne institucije v lokalnem okolju, ki je namenjena vsem družinskim članom, ki živijo v različnih oblikah družin v vseh življenjskih obdobjih. Sofinanciranje vsebin je vezano na obdobje od 1. 5. 2017 do 31. 12. 2020.

Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je vzpostavitev mreže izvajalcev, ki izvajajo vsebine 
centrov za družino na območjih, kjer ni podobnih vsebin ter jih približati družinam, z namenom kvalitetnega preživljanja prostega časa, pridobivanja socialnih veščin in vzpostavljanja novih medsebojnih odnosov v lokalnem okolju

Cilj javnega razpisa je podpreti izvajanje vsebin, ki bodo nudile storitve ciljnim skupinam in bodo prispevale k dvigu kakovosti življenja tako posameznikov kot družin.

Rok za oddajo prijav je najkasneje do 12. 4. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017