Show menu

Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017)

27. 3. 2017
Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin.

Vloga se šteje za pravočasno, če bo osebno dostavljena v vložišče ministrstva ali poslana priporočeno po pošti do 18. 4. 2017 (prvi rok), 15. 5. 2017 (drugi rok), 12. 6. 2017 (tretji rok), 18. 9. 2017 (četrti rok), oziroma najkasneje do 16. 10. 2017 (skrajni rok).

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana


Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017