Show menu

Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Upravne enote Nova Gorica

27. 3. 2017
Javni razpis za dodelitev koncesije v okviru mreže javne veterinarske službe za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali na območju Upravne enote Nova Gorica, ki se financira iz proračunskih sredstev 

Povezava:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/objave_za_javnost/javni_razpisi_koncesije/javni_razpis_za_dodelitev_koncesije_v_okviru_mreze_javne_veterinarske_sluzbe_za_zagotavljanje_najmanjsega_obsega_zdravstvenega_varstva_zivali_na_obmocju_upravne_enote_nova_gorica/ 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017