Show menu

Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2017 (P2 2017)

27. 3. 2017
Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih  posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno  naravnanih  podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na  razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Rok za predložitev vlog je 18. 4. 2017.

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.


Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017