Show menu

Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017, 2018 in 2019

27. 3. 2017
Javni razpis za izvedbo programov na področju medsektorskega vlaganja v zdravje in zmanjševanja neenakosti v zdravju za leta 2017, 2018 in 2019

Izvajalec: Ministrstvo za zdravje

Objava: Uradni list RS št. 14/2017 z dne 24. 3. 2017

Povezava: http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdravja/