Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela

3. 4. 2017
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanja odsotnosti z dela, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, 8.3 prednostne naložbe »Aktivno in zdravo staranje«, 8.3.1 specifičnega cilja »Podaljšanje in izboljšanje delovne aktivnosti starejših, vključenih v ukrepe« 

V javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 11/17 z dne 3. 3. 2017, se spremeni…..

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Povezava:
http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/ 

Objava: Uradni list RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017