Show menu

Dopolnitev javnega razpisa»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1«

3. 4. 2017
Dopolnitev javnega razpisa»Dopolnjevanje SME instrumenta – Faza 1« (Uradni list RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017) objavljenega v Uradnem listu RS, št. 79/16 z dne 9. 12. 2016

Za obstoječe besedilo tretjega odstavka 5. točke javnega razpisa, se doda naslednje besedilo:

»V primeru, da del sredstev, ki so predvidena za sofinanciranje po posameznih odpiranjih ostane nerazdeljen, se neporabljena sredstva posameznega odpiranja prenesejo v naslednje odpiranje. Agencija višino neporabljenih sredstev, ki se prenese v naslednje odpiranje objavi na spletni strani, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. V primeru, da ne pride do porabe vseh sredstev za sofinanciranje po zadnjem odpiranju, ostane ta del sredstev nerazdeljen.«

Vsa ostala določila javnega razpisa ostanejo nespremenjena.

Izvajalec razpisa: SPIRIT Slovenija, javna agencija