Show menu

Zaprtje Javnega razpisa za Mikrokredite za mikro in mala podjetja (P7 2017)

3. 4. 2017
Obvestilo Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa za Mikrokredite za mikro in mala podjetja (P7 2017) (objava v Uradnem listu RS, št. 3/17 z dne 20. 1. 2017 – Ob-1072/17).

Izvajalec razpisa: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo