Show menu

Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017

3. 4. 2017
Javni razpis za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2017 (Uradni list RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017)

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega  položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano