Show menu

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2017

3. 4. 2017
Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti  ali nezmožnosti za delo v letu 2017 (Uradni list RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017)

Predmet javnega razpisa je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano