Show menu

Javni razpis»Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

3. 4. 2017
Javni razpis»Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih« (Uradni list RS št. 15/2017 z dne 31. 3. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja aktivnosti na področju izvajanja pedagoških študijskih programov, s katerimi se bo usposobilo študente – bodoče osnovnošolske in srednješolske učitelje za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v učnem procesu.

Namen javnega razpisa je na visokošolskih zavodih, ki so v študijskem letu 2015/2016 izvajali pedagoške študijske programe, zagotoviti, da bodo diplomanti  (bodoči  učitelji)  imeli  osnovna znanja  o didaktični uporabi IKT ter znali prepoznati možnosti, ki jo nudi uporaba IKT tudi za doseganje višje bralne pismenosti učencev in dijakov.

Rok za prejem ponudb:10. 5. 2017 do 12:00.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport