Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019

10. 4. 2017
Predmet razpisa so programi za spodbujanje zdrave in uravnotežene prehrane in telesne dejavnosti za zdravje v okviru izvajanja ukrepov in aktivnosti Nacionalnega programa za prehrano in telesno dejavnost za zdravje 2015–2025 in akcijskega načrta.

Rok za oddajo vlog je 5. 5. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana

Povezava:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja 

Objava: Uradni list RS št. 16/2017 z dne 7. 4. 2017