Show menu

Preklic Javnega razpisa za izbor operacij Podpora novim kariernim perspektivam v letih 2017–2021

18. 4. 2017
Preklic

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja preklic Javnega razpisa za izbor operacij Podpora novim kariernim perspektivam v  letih  2017–2021, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017 (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/