Show menu

Sprememba Javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«

18. 4. 2017
Sprememba
Javnega razpisa »Inovativne in prožne oblike poučevanja in učenja v pedagoških študijskih programih«, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017 (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)


Povezava: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1528