Show menu

Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2016/2017

18. 4. 2017
Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vrtcih in šolah v študijskem letu 2016/2017 (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)

Predmet razpisa:
Študijska pomoč za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev, 
zaposlenih v vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, srednjih šolah, višjih strokovnih šolah in dijaških domovih, ki so vpisani v razvid kot izvajalci javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo vlog: 5. 5. 2017