Show menu

Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve

18. 4. 2017
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)

Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge subjekte javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju turizma, k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka.

Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma do 31. 12. 2018. Prvo odpiranje prispelih vlog v letu 2017 bo 30. 5. 2017, drugo pa 3. 7. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo