Show menu

Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017 (P2L 2017)

18. 4. 2017
Javni razpis Spodbude za rast podjetij na področju lesa v letu 2017 (P2L 2017) (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)

Sklad želi z razpisom P2L spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter se izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih.

Rok za prejem ponudb: 16.05.2017

Izvajalec razpisa: Slovenski podjetniški sklad