Show menu

Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017

18. 4. 2017
Javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)

Predmet Javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam – CS 2017 je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 12. 9. 2017. Odpiranje vlog je praviloma vsak torek v tednu.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalni razvojni sklad