Show menu

Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč

18. 4. 2017
Javni razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč (Uradni list RS št. 18/2017 z dne 14. 4. 2017)
Izvajalec razpisa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije