Show menu

Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin tehnični kamen ...

24. 4. 2017
Javni razpis za izdajo rudarskega dovoljenja za raziskovanje mineralnih surovin tehnični kamen – apnenec, apnenec za industrijske namene in kalcit na raziskovalnem prostoru »Stahovica – Grohat« v Občini Kamnik (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017) 

Rok za oddajo vlog: do vključno 31. 5. 2017 do 10.00. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za infrastrukturo