Show menu

1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

24. 4. 2017
1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa je podpora za odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vložitev vloge poteka od 10. 5. 2017 od 9.00 ure do zaprtja javnega razpisa, ki ga na svoji spletni strani objavi ministrstvo.