Show menu

Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017«

24. 4. 2017
Javni ciljni razpis za izbor in financiranje kulturnih projektov »Rastem s knjigo OŠ in SŠ 2017« (oznaka: JR5–RSK OŠ in SŠ–2017) (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017)