Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019 (

24. 4. 2017
Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo v letih 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje krajših medsebojnih obiskov (do 14 dni) slovenskih in srbskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2018–2019.

Rok za oddajo prijav: 21. 06. 2017 do 14.00.

Izvajalec razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije