Show menu

Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017

24. 4. 2017
Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 (Uradni list RS št. 20/2017 z dne 21. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 je dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev,ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju.

Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2014–2020.

Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah Republike Slovenije.

Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 15. 12. 2017.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad