Show menu

Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje

3. 5. 2017
Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju prehrane in telesne dejavnosti za zdravje za leta 2017, 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017)

V javnem razpisu (Uradni list RS, št. 16/17 in 18/17) se v točki III z naslovom Prijavitelji, upravičeni do udeležbe na razpisu, drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Med upravičene prijavitelje tako ne sodijo organizacije:– ki  v  svojih  temeljnih  aktih  (statut, ustanovitveni akt, pravila ...) nimajo izrecno navedeno, da so neprofitne, v kolikor jim tega ne predpisuje že zakon;– socialni partnerji, razen zbornic in politične stranke.«

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje