Show menu

2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

3. 5. 2017
2. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (Uradni list RS št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017)

Predmet podpore: v skladu s 33. členom Uredbe CLLD je podpora namenjena sofinanciranju stroškov LAS, ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

Rok za prejem ponudb: 31. 07. 2017.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano