Show menu

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017

3. 5. 2017
Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 (Uradni list RS št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. V skladu s 4. členom uredbe za mlade kmete je predmet podpore dodelitev nepovratnih sredstev mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. V skladu s 5. točko 2. člena uredbe za mlade kmete so kmetijsko gospodarstvo iz prejšnje točke kmetija, samostojni podjetnik posameznik in gospodarska družba z enim družbenikom.

Rok za prejem ponudb: 27.06.2017

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1320