Show menu

Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018

3. 5. 2017
Javni razpis Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017–2018 (Uradni list RS št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje mobilnosti zaposlenih slovenskih visokošolskih učiteljev na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: slovenski visokošolski učitelji) z namenom sodelovanja v neposrednem pedagoškem procesu na tujih visokošolskih institucijah (na akreditiranih tujih univerzah in visokošolskih zavodih, ki izvajajo akreditirane študijske programe prve, druge in tretje stopnje) v letih 2017 in 2018. 

Rok za prejem ponudb: 05. 06. 2017 do 13:00 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

http://www.mddsz.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi_in_javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1052