Show menu

Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017

3. 5. 2017
Javni razpis za dodeljevanje posojil kmetijskim in gozdarskim projektom – A 2017 (Uradni list RS št. 22/2017 z dne 28. 4. 2017)

Predmet javnega razpisa so ugodna posojila projektom iz področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja na območju Republike Slovenije, in sicer za naslednje namene:
  • A1 - projekti primarne pridelave v kmetijstvu, vključno z namakalnimi sistemi, 
  • A2 - projekti kmetijske predelave in trženja,
  • A3 projekti na področju gozdarstva (gozdarska tehnologija ter predelava, mobilizacija in trženje gozdarskih proizvodov)

Razpisni roki: 29. 5. 2017, 26. 6. 2017, 24. 7. 2017, 28. 8. 2017, 25. 9. 2017 in 30. 10. 2017.

Izvajalec razpisa: Slovenski regionalno razvojni sklad