Show menu

Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev

8. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev (Uradni list RS št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predvidoma 12 projektov s ciljem krepitve usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

Namen javnega razpisa je s sistematičnimi aktivnostmi v okviru podprtih projektov:
  • krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za njihovo učinkovito sodelovanje pri oblikovanju javnih politik, ki so pomembne za trg dela;
  • dvigniti kompetence socialnih partnerjev pri krepitvi pravne države in pravne stroke, kot je mirno reševanje sporov;
  • krepiti vlogo socialnih partnerjev na področju vseživljenjskega učenja, mobilnosti oziroma migracij delavcev, upravljanja raznolikosti delavcev, pridobivanju znanja na področju neformalnega in priložnostnega učenja, kariernega svetovanja, poklicnega usposabljanja,  
  • dokvalifikacij in prekvalifikacij, varnosti in zdravja pri delu ter na področju spodbujanja sodelovanja delavcev pri upravljanju;
  • krepiti usposobljenost socialnih partnerjev za vodenje učinkovitega socialnega dialoga na državni, panožni in podjetniški ravni v Sloveniji ter za učinkovito sodelovanje s socialnim partnerji na ravni EU;
  • krepiti vloge socialnih partnerjev pri obveščanju, 
  • usposabljanju in ozaveščanju zaposlenih.

Rok za prejem ponudb: 05.06.2017 do 12 ure. 

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti