Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019

8. 5. 2017
Javni razpis za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019 (Uradni list RS št. 23/2017 z dne 5. 5. 2017)

Namen javnega razpisa je sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja za leta 2017, 2018 in 2019, s ciljem preprečevanja rabe dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti, kroničnih nenalezljivih bolezni in krepitve duševnega zdravja.

Predmet razpisa so programi varovanja in krepitve zdravja, ki se izvajajo na naslednjih sklopih in področjih:

Sklop 1: Programi preprečevanja rabe, škode in odvisnosti zaradi dovoljenih in prepovedanih drog ter nekemičnih zasvojenosti:
  • Področje A: Programi zmanjševanja tvegane in škodljive rabe alkohola;
  • Področje B: Programi zmanjševanja rabe tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov;
  • Področje C: Programi  zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in drugih psihoaktivnih snoveh ter preprečevanja nekemičnih zasvojenosti (zasvojenosti z digitalnimi tehnologijami in igrami na srečo).

Sklop 2: Programi krepitve duševnega zdravja:
  • Področje A: Programi krepitve duševnega zdravja;
  • Področje B: Programi svetovanj in psihosocialne pomoči v duševni stiski.

Sklop 3: Programi opolnomočenja in ozaveščanja na področju kroničnih nenalezljivih bolezni.

Sklop 4: Programi sodelovanja mladih za izvajanje Strategije Republike Slovenije za zdravje otrok v povezavi z okoljem 2012–2020.

Poseben poudarek javnega razpisa je na spodbujanju mreženja, sodelovanja in partnerstva med organizacijami ter institucijami, ki delujejo na vsebinskih področjih in so predmet javnega razpisa

Rok za oddajo vlog je 26. 5. 2017 do 12. ure.

Izvajalec razpisa: Ministrstvo za zdravje
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja_in_prioritete/javno_zdravje/sofinanciranje_programov_in_projektov_na_podrocju_javnega_zdravja